Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

CellaTemp PA Series Cảm biến nhiệt độ

Với nhiều tùy chọn và mô hình khác nhau, dòng máy đo nhiệt độ này cung cấp tính linh hoạt, cho yêu cầu kỹ thuật đo hai màu (tỷ lệ) hoặc một màu (quang phổ). Các tính năng bao gồm: nhìn qua ống kính hoặc điểm đánh dấu mục tiêu laser. Các tùy chọn xử lý tín hiệu bao gồm đầu ra tương tự, giao diện số, USB và RS 485.


Lợi thế: 

Dải đo rộng và đo 2 màu.
Cảm biến nhiệt Keller có độ chính xác cao, đáp ứng nhanh.
Chúng tôi có sẵn thiết bị demo
Giá thành tốt


Device
Temperature
Wavelength
Mode
Product Infomation
PA 10
0 - 1000 °C
8 - 14 µm
spectral
PA 13
500 - 1600 °C
3.9 µm
spectral
PA 15
300 - 2500 °C
4.6 - 4.9 µm
spectral
PA 20
250 - 2500 °C
1.1 - 1.7 µm
spectral
PA 21
300 - 2000 °C
1.1 - 1.7 µm
spectral
PA 28
75 - 650 °C
1.8 - 2.4 µm
spectral
PA 29
150 - 2000 °C
1.8 - 2.2 µm
spectral
PA 30
500 - 2500 °C
0.78 - 1.06 µm
spectral
PA 31
550 - 2500 °C
0.78 - 1.06 µm
spectral
PA 35
600 - 3000 °C
0.82 - 0.93 µm
spectral
PA 36
650 - 3000 °C
0.82 - 0.93 µm
spectral
PA 40
500 to 3000 °C
0.95/1.05 µm
two-colour
PA 41
700 - 3000 °C
0.95/1.05 µm
two-colour
PA 43
600 - 3000 °C
0.95/1.05 µm
two-colour
PA 50
500 - 1400 °C
0.95/1.55 µm
two-colour
PA 60
300 - 800 °C
1.5/1.9 µm
two-colour

Cảm biến nhiệt độ không tiếp xúc CellaCast PA Series

Đo nhiệt độ không tiếp xúc, của kim loại nóng chảy ở máy đúc tự động và lò cao.


Lợi thế: 

Dải đo rộng và đo 2 màu.
Cảm biến nhiệt Keller có độ chính xác cao, đáp ứng nhanh.
Chúng tôi có sẵn thiết bị demo to
Giá thành tốt

Device
Temperature
Wavelength
Mode
750 - 2400 °C
0.95/1.05 µm
two-colour
800 - 2400 °C
0.95/1.05 µm
two-colour
650 - 1700 °C
0.95/1.05 µm
two-colour